Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy o wynikach I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową realizowaną przy użyciu infrastruktury PL-Grid. Komisja konkursowa w składzie:
  • Kierownik projektu - prof. dr hab. Jacek Kitowski
  • Przewodniczący Rady Konsorcjum PL-Grid - prof. dr hab. Piotr Bała
  • Zastępca dyrektora ICM ds. Centrum Nauk Obliczeniowych - dr inż. Maciej Filocha
wyróżniła dwie prace magisterskie:
  • Pana Piotra Różańskiego - "Obliczenia własności ekscytonowych o quasi-liniowej złożoności czasowej dla nanostruktur półprzewodnikowych zawierających ponad pół miliona atomów."
  • Pana Piotra Kuźniarowicza - "Implementacja i analiza wydajności zrównoleglonej procedury samouzgodnionego pola"

Serdecznie gratulujemy!

I edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową realizowaną przy użyciu infrastruktury PL-Grid.


Celem konkursu jest promowanie autorów najlepszych prac magisterskich i inżynierskich oraz popularyzacja infrastruktury PL-Grid w badaniach naukowych. Organizatorem konkursu jest konsorcjum w skład którego wchodzą następujące instytucje: Do konkursu mogą przystąpić studenci ostatniego roku studiów magisterskich i inżynierskich, którzy obronią swoją pracę dyplomową na dowolnej polskiej uczelni między 30.10.2011 a 15.09.2012.

Oceną prac konkursowych zajmie się Komisja Konkursowa, w której zasiądą pracownicy samodzielni uczelni wyższych oraz przedstawiciel PL-Grid.

Każdy z uczestników otrzyma nagrodę-niespodziankę, a dla zwycięzców przewidziane są dwie nagrody rzeczowe, których sponsorem jest firma Hewlett-Packard.

Szczegóły konkursu można znaleźć w regulaminie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres konkurs@plgrid.pl.